Uczelnie wyższe

Fakultety uniwersyteckie Akademii Dokumentalnej to projekcje filmów połączone z wykładem i dyskusją z udziałem wykładowców uniwersyteckich, a także zaproszonych przez nich, gości specjalnych. Mają wymiar semestralny i kończą się zaliczeniem, bądź pracą pisemną na ocenę.

Wybierz cykl